پیوندها
تماس با ما

در راستاي تحقق اهداف عاليه جمهوري اسلامي ايران واهداف و برنامه هاي دامپزشكي كشور، دفتر فناوري اطلاعات وارتباطات

بر مبناي ارزش هاي ايراني واسلامي ، با استفاده از آخرين يافته هاي علمي وفناوري مسئول راهبري تحول ، توانمندسازي نيروي

انساني وتوسعه خدمات الكترونيك سازمان دامپزشكي كشوراست.

سازمان دامپزشکی کشور : 88953400-021


رهگیری مجوزهای صادر شده